Tõrva turism

Tule Tõrva, päriseks!

Tõrva vald avas noorte perede koduprogrammi, mille abil saavad lastega pered üle Eesti soetada soodustingimustel kõikide kommunikatsioonidega kinnistu enda kodu ehitamiseks. Tõrva noorte perede koduprogrammi avavad Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, maaeluminister Urmas Kruuse ning põline tõrvakas, odaviskaja Magnus Kirt, kellele kingitakse uues elamurajoonis esimene krunt.

Foto: Egon Bogdanov

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul näitas uuringufirmast Norstat tänavu aasta alguses tellitud küsitlus, et üle poole vastanud Eesti elanikest tõdeb, et inimeste huvi linnakorterist maale kolida on viimastel aastatel tõusnud. Kuid unistus on jäänud ellu viimata, kuna kinnistu soetamiseks ja maja ehituseks napib rahalisi vahendeid ning pangast on maale kodu soetamiseks raskem laenu saada. Tõrva vald töötas lahendusena välja noorepere koduprogrammi koos detailplaneeringuga linna rohepiirkonnas, et teha kvaliteetne elukeskkond väljaspool suurlinna noortele peredele majanduslikult kättesaadavaks.

Maaeluminister Urmas Kruuse toob välja võimaluse taotleda kinnistule maja ehituseks kaaslaenu Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MESi) pilootprojektist, mis käivitus eelmise aasta lõpus maaeluministeeriumi ettepanekul. „Peamiseks probleemiks on seni olnud keskustest kaugemal asuva kinnisvara madal turuväärtus ja sellest tingitud lisatagatiste nõuded laenu saamisel. Ka siinses elamurajoonis saab abi maja ehituseks MES-ilt,“ sõnas Kruuse. „Tõrva noorepere koduprogramm on märgiline regionaalarengu initsiatiiv, mis loob reaalsed võimalused toetada piirkondlikku elu ja ettevõtlust. Tunnustan Maido Ruusmanni igati väärt programmi ellukutsumise eest.“

Esimene noorepere piirkonna kinnistu kingitakse Tõrva valla poolt 2019. aasta maailmameistrivõistlustelt hõbemedali toonud põlisele tõrvakale, Eesti odaviske rekordimehele, Magnus Kirdile, kes ehitab sinna oma uue kodu. „Head Eesti pered, tulge mulle naabriks!“ teeb Kirt üleskutse Eesti peredele leida omale kodu Tõrvas, kus on loodud kõik võimalused sportlikuks eluviisiks.

Vanamõisa järve vahetus läheduses olevale alale saab püstitada 24 üksikelamut, neist 17 elamupinda läheb võõrandamisele noore pere programmi raames ning neljale krundile korraldatakse elektrooniline enampakkumine. Tõrva vald rajab alale 2023. aasta lõpuks alale vajalikud kommunikatsioonid.

Noorepere programmi toel saab kinnisvarahindaja kehtestatud turuhinnast (10€/rm) iga leibkonna alaealise lapse kohta soodustust. Esimese lapse pealt 3000 eurot ning iga järgneva lapse osas lisaks 1000 eurot. Maksimaalne soodustuse suurus on 5 000 eurot kinnistu kohta. Kinnistuid saavad osta isikud, kelle vanus on kuni 45 aastat. Noorte perede programmi raames kinnistu ostnud isikul on kohustus 5 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba. Taotleja alaline ja registrijärgne elukoht peab olema hiljemalt kasutusloa väljastamisel Tõrva vald.

Vaata lisainfo: https://tuletorva.ee/